0616933703

info@metjezuswandelen.nl

0616933703

info@metjezuswandelen.nl

Onze misie & visie


Met Jezus Wandelen
Stichting “Met Jezus Wandelen” is officieel opgericht op 13 juni 2017 vanuit de visie van Maurits Jan Westhoven. Een prachtige stap. Wij zien uit naar hoe God dit verder uit gaat werken.
Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben.
(1 Korinthiërs 2:9)

Wie is Maurits Jan Westhoven?
Ik ben Gods geliefde kind en daarmee een enthousiaste deelnemer van het leven. Dit is niet altijd zo geweest. Nadat dat ik in 2011 op vrijwel elk gebied van mijn leven volledig vastgelopen was, heb ik nieuw Leven mogen ontvangen in Christus Jezus.
Zoals Galaten 2:20 zegt: ”Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.

Waarom “Met Jezus Wandelen”?
Ik geloof dat diep van binnen ieder mens het besef heeft dat God bestaat. Maar uit vele gesprekken die ik met mensen in mijn leven heb gevoerd blijkt dat de meeste mensen geen idee hebben wat ze geloven. Sommige claimen christen te zijn, andere moslim, weer andere agnost, enzovoort. Maar wie is God nu eigenlijk?
In Johannes 3:16 staat:
“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”
En verder staat in Johannes 17:3:
“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”
Het leren kennen van Jezus Christus heeft mijn leven totaal veranderd. Ik mag dagelijks met Hem wandelen en dat maakt mij een gelukkig mens. De bijbel leert ons dat het noodzakelijk is voor een gelovige om geworteld in Christus te zijn.
In 2 Timotheus 3:16 staat:
“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”
Het leven dat ik heb mogen ontvangen gun ik iedereen en daarom wil ik mij inzetten om ook anderen te helpen Jezus te betrekken in hun levenswandel.

Het doel van de stichting
De stichting heeft tot doel om tot zegen te zijn voor een ieder. Ten eerste is de focus gericht om geloofsgenoten te bemoedigen en toe te rusten, te stimuleren om op een creatieve wijze bezig te zijn met het Woord van God, om zo een actieve geloofswandel te ontwikkelen.

Ten tweede is de focus gericht om een ieder te bereiken met het Evangelie. De Stichting is niet in basis ondergeschikt aan een denominatie, kerk of stroming (met andere woorden is ze interkerkelijk). Wij zien het Woord van God, de Bijbel als verbindend en erkennen dat als leidend gezag
Zoals Galaten 10:6 zegt: Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goeddoen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof .

Deel ons!