MJW / ANBI

 

/  ANBI

Op dit moment loopt de aanvraag voor een beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling. Als de aanvrag goedgekeurd is dor de belastingdienst zullen wij u middels deze pagina op de hoogte brengen. Daarom publiceren we op deze pagina belangrijke informatie overzichtelijk op een rij.

Naam van de stichting:

Met Jezus Wandelen, MJW

Bezoek -en postadres:

E.F. van den Banweg 9

1333 AE  Almere

Telefoonnummer:

0616933703

Emailadres:

info@metjezuswandelen.nl

Website:

https://metjezuswandelen.nl

KvK nummer:

68948662

RSIN/Fiscaalnummer:

857660937

Rekeningnumer:

NL49 0007 973411

Onze stichting is op 13 juni 2017 opgericht vauit de visie van Maurits Jan Westhoven. Zowel de visiedrager als het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, wel kunnen zij in overleg een ergoeding krijgen voor gemaakte kosten.

Ons bestuur bestaat uit:

            Voorzitter:

Dhr. Jeroen Wemmenhove

Taken:

Leidt vergaderingen.

Leidt het bestuur:

neemt initatieven, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd. Vertegenwoordt de stichting bij officiële gelegenheden.

 

 

  Penningmeester:

Mevr. Eveline Donk

Taken:

 

Houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen.

Verricht en ontvangt betalingen.

Houdt het kas- en het bankboek bij.

Informeert het bestuur regelmatig over de financiële jaarverslag en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting.

 

                      Secretaris:

Mevr. Leny Westhoven van Roemburg

Taken:

Schrijft brieven en andere stukken van de stichting. Bewaart de ontvangen brieven en bewaart afschriften van verzonden brieven. Maakt verslagen of notulen van vergaderingen.

               Visiedrager:

Dhr. Maurits Jan Westhoven

                                                                                                                            Taken:

Vertegenwoordigt de stichting bij officiële gelegenheden.

               Bewaakt de visie van de stichting.

Voor de doelstellingen volgens de statuten en andere interne regelgeving. Klik hier

Voor het actuele beleidsplan. Klik hier

Voor het jaarverslag met daarin een actueel verslag van de uitgeoegende activiteiten. Klik hier

Voor de jaarrekening met daarin de staat van baten en lasten, met toelichting. Klik hier